TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 08/07/2024 TT-TTTV

THAM GIA DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

 

Tổng giải thưởng: 100 TRIỆU ĐỒNG

Đối tượng: Người Việt Nam, cư trú tại Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 10 tháng 8 năm 2024

Nơi nhận hồ sơ: vicasartstudio@gmail.com

Ra đời vào năm 2001, Dàn nhạc Trẻ Thế giới đã đưa vào các ưu tiên của mình việc quảng bá nền tảng giáo dục và nghệ thuật quốc gia, cung cấp trong bức tranh rộng hơn về trao đổi kiến thức, cùng kinh nghiệm chung và năng động giữa các môi trường văn hóa khác nhau. Bên cạnh đó, mong muốn quảng bá các nghệ sĩ Việt Nam, cả trẻ lẫn giàu kinh nghiệm, trên tư cách là những người quảng bá di sản và văn hóa dân tộc.

Mục tiêu chính của lời mời tham gia dự án nhằm thức đẩy sự sáng tạo và đổi mới, hỗ trợ và phát triển chuyên môn, tạo điều kiện kết nối và hợp tác, và đặc biệt cung cấp hỗ trợ tài chính cho nghệ sĩ triển khai các dự án nghệ thuật.

Đối tượng là bất kỳ người Việt Nam nào cư trú tại Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ từ nhiều nền tảng và kinh nghiệm khác nhau tham gia. Những thể loại tham gia bao gồm âm nhạc, sân khấu hoặc nghệ thuật thị giác (nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa và các hình thức biểu đạt khác liên quan đến nghệ thuật thị giác, sắp đặt, biểu diễn).

Thông tin chi tiết xem thêm:

Link download (Tổng quan Dự án và Mẫu đơn đăng ký tham gia): https://s.net.vn/RyJ3

Mã QR:

 

 

 

Các bài viết khác