TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/12/2023 TT-TTTV

Thông báo danh sách và sơ đồ bố trí phòng thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1 (nội bộ)

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo danh sách và sơ đồ bố trí phòng thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (nội bộ) được tổ chức tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

 

  • Ngày thi: Sáng ngày 24/12/2023
  • Thời gian thi: 6h30 thí sinh có mặt tại phòng thi, bắt đầu thi từ 7h00

 

 

  • Sơ đồ phòng thi

 

Lịch thi:

Các bài viết khác