TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/11/2023 TT-TTTV

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

 

Ngày 28/11//2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Thị Thanh Nhàn với đề tài “Nghệ thuật điêu khắc tượng nhà mồ của dân tộc Gia Rai ở Bắc Tây Nguyên” và NCS Lê Long Vĩnh với đề tài luận án “Nghệ thuật trang trí trên một số kiến trúc tiêu biểu tại Sài Gòn từ năm 1954 đến 1975. Hai luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Nguyễn Xuân Tiên.

Sau khi nghe hai NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là công trình nghiên cứu có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, Luận án là một công trình có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, hoàn thiện luận án.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ

NCS Hồ Thị Thanh Nhàn bảo vệ luận án trước hội đồng

 

PGS.TS Nguyễn Văn Minh tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Tiên và NCS Hồ Thị Thanh Nhàn

 

Hội đồng chấm Luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS Hồ Thị Thanh Nhàn

 

NCS Lê Long Vĩnh bảo vệ luận án trước hội đồng

 

PGS.TS Nguyễn Văn Minh tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Tiên và NCS Lê Long Vĩnh

 

Hội đồng chấm Luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS Lê Long Vĩnh

Trung tâm TTTV.

Các bài viết khác