TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 08/11/2023 TT-TTTV

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 của trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

Các bài viết khác