TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 07/11/2023 TT-TTTV

Thông báo kế quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Trường đại học Mỹ Thuật TP HCM

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

Các bài viết khác