TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 21/09/2023 TT-TTTV

Nộp tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh di sản văn hóa Việt Nam qua Hội họa

 
Thông tin về cuộc thi vẽ tranh di sản văn hóa Việt Nam qua Hội họa các tác giả nộp tác phẩm trước ngày 30/9/2023, chi tiết thông báo đính kèm. 
 
Các bài viết khác