TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 28/08/2023 TT-TTTV

Thông báo chuyên đề sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm nhất

 

Căn cứ kế hoạch số 227/KH-ĐHMTHCM ngày 09 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2023 – 2024;

Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác sinh viên thông báo chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu trong  “Tuần lễ Sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2023 – 2024 như sau:

  1. Các chuyên đề:

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Những điểm mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng;

- Quyền con người;

- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

- Học tập là làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;

- Tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm;

- Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Thời gian tải tài liệu và tự nghiên cứu: Từ ngày 29/8 đến hết ngày 31/8/2023 (Thứ năm)

Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm khảo sát và bài thu hoạch theo quy định.

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Câu hỏi làm bài thu hoạch:

Câu 1. Trong các chuyên đề đã được học và tự nghiên cứu trong tuần lễ SHCD đầu khóa, năm học 2023 – 2024, Anh/Chị quan tâm nhất đến chuyên đề nào? Vì sao?

Câu 2. Với tư cách là Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Anh/Chị vận dụng tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như thế nào để góp phần xây dựng Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM ngày một vững mạnh.

Link tài liệu tải ở đây:

  1. Thời gian thực hiện khảo sát và nộp bài thu hoạch:

- Từ ngày 31/8/2023 đến hết ngày 08/9/2023 (Thứ sáu)

- Link thực hiện khảo sát: https://forms.gle/ZAnU6QHwFE7bgTNZ7

- Hình thức nộp bài:

+ Sinh viên đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn

+ Tiêu đề email ghi rõ: SHCD23-Họ tên sinh viên-Lớp

- Quy cách bài thu hoạch:

+ Font chữ Time New Roman – Cỡ chữ 14

+ Trang bìa ghi rõ: Bài thu hoạch “Sinh hoạt Công dân đầu khóa, năm học 2023 – 2024” – Họ tên sinh viên – Lớp/Khoa.

Link tài liệu tải ở đây:

  • Lưu ý:
  • Những sinh viên nộp bài thu hoạch sau thời gian trên sẽ không được công nhận
  • Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2023 – 2024.
  • Việc tham gia học tập và nghiên cứu các chuyên đề trong Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học là quy định bắt buộc, sinh viên không tham gia học, không làm bài thu hoạch hoặc có kết quả không đạt sẽ phải học lại theo quy định của Nhà trường.

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp năm nhất đến
biết và thực hiện.

Các bài viết khác