TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 21/08/2023 TT-TTTV

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2023-2024 dành cho sinh viên năm nhất

 

Lịch  tổ chức sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2023-2024 dành cho sinh viên năm nhất...

 

Các bài viết khác