TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 17/08/2023 TT-TTTV

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023


\

Thông tin chi tiết về Thủ tục và Hồ sơ nhập học thí sinh vui lòng xem thông báo và link đính kèm.

 

Các bài viết khác