TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/06/2023 TT-TTTV

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Vũ Lân, bảo vệ ngày 31/5/2023

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Vũ Lân, bảo vệ ngày 31/5/2023

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm.  

 https://drive.google.com/file/d/1mCeYi20yTV97eM1ezzjU3K-vFub9oLWA/view?usp=sharing

 

 

Các bài viết khác