TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 01/06/2023 TT-TTTV

Thông báo về việc đăng ký lưu trú ký túc xá hè năm 2023

Theo Thông báo số 364/TB-ĐHMTHCM ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thì thời hạn hợp đồng lưu trú KTX Học kỳ II, năm học 2022 – 2023 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Nhằm nắm bắt số lượng sinh viên lưu trú KTX dịp hè để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cũng như thuận tiện trong việc sắp xếp phòng ở hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh của Trường, Ban giám hiệu thông báo việc ký hợp đồng lưu trú KTX dịp hè như sau:

  1. Sinh viên tiếp tục lưu trú KTX đăng ký theo link: LINK ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ KTX HÈ NĂM 2023

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/6 đến hết ngày 10/6/2023 (Thứ 7)

  1. Thời gian ký hợp đồng: Từ ngày 12/6 đến hết ngày 23/6/2023 (Thứ 6)

- Thời hạn hợp đồng: Từ ngày 15/6 đến ngày 15/8/2023 (02 tháng)

- Địa điểm ký hợp đồng: Tại KTX

  1. Những sinh viên, học viên không có nhu cầu lưu trú tại KTX dịp Hè
    chủ động thu xếp bàn giao phòng cho KTX trước ngày 20/6/2023 (Thứ 3)

Đề nghị sinh viên, học viên lưu trú KTX thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

Toàn văn thông báo.

Các bài viết khác