TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 02/06/2023 TT-TTTV

Danh sách sinh viên đã đăng ký dự thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Nội bộ), Lịch thi và Sơ đồ phòng thi

Danh sách sinh viên đã đăng ký dự thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Nội bộ), Lịch thi và Sơ đồ phòng thi

 

Ngày thi: Bắt đầu từ 18/6/2023.

Danh sách chi tiết vui lòng xem danh sách đính kèm Danh sách sinh viên đã đăng ký dự thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Nội bộ)

 

Lịch thi cụ thể như sau:

 

Sơ đồ phòng thi:

Các bài viết khác