TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/05/2023 TT-TTTV

Thông báo về việc tiếp tục nhắc nhở sinh viên đóng học phí Học kỳ II, năm học 2022 – 2023

 


Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ban giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật
Tp. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 110/TB - ĐHMTHCM về việc nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023.
Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ phận Tài vụ tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2023 vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định (có danh sách kèm theo).
Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến
các Khoa tiếp tục nhắc nhở sinh viên còn nợ học phí hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho nhà trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 (Thứ 4).
Sau thời gian trên, đề nghị các Khoa và Bộ phận Đào tạo đại học không công nhận điểm bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022 – 2023 và không chấm bài Tốt nghiệp đối với sinh viên còn nợ học phí.
Ban Giám hiệu thông báo đến các Khoa và sinh viên toàn trường biết và thực hiện.

Danh sách sinh viên theo khoa vui lòng theo dõi tại đây

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ KHOA LL&SPMT

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ KHOA MTTH

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ KHOA MTUD

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ NAM 1 VLVH

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ NAM 2 VLVH

DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ NAM 3 VLVH

Các bài viết khác