TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/03/2023 TT-TTTV

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật hệ chính quy, năm học 2021-2022 (đợt tháng 12/2022)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật hệ chính quy, năm học 2021-2022 (đợt tháng 12/2022)

Thông tin chi tiết vui lòng xem link đính kèm https://drive.google.com/file/d/1_t8J2JtsiKHWIHGCxy1mFdjLdibhTzLc/view?usp=share_link

Các bài viết khác