TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/04/2023 TT-TTTV

Thông báo Mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1 (Nội bộ)

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1 có nhu cầu đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ B1 (Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ để công nhận tốt nghiệp) được tổ chức tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Thời gian đăng ký học: Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 24/03/2023.
  2. Thời gian bổ túc kiến thức: Bắt đầu từ 27/03/2023 đến 19/05/2023.

    Sinh viên có nhu cầu đăng ký học hoặc thi vui lòng khai báo theo form đính kèm https://forms.gle/i1FZbffdAF6KCgws6

    Hoặc QR Code

Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Các bài viết khác