TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 10/03/2023 TT-TTTV

Quyết định cấp học bổng HKI năm học 2022-2023 cho sinh viên

Quyết định cấp học bổng HKI năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy...

Quyết định cấp học bổng HKI năm học 2022-2023 cho sinh viên tài năng...

Các bài viết khác