TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 29/11/2022 TT-TTTV

Thông báo dự kiến danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO

V/v Dự kiến danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập
Học kỳ II, năm học 2021 – 2022

 

Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác sinh viên thông báo Danh sách dự kiến sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2021 – 2022 (Dựa vào kết quả học tập và Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2021 – 2022).

Sinh viên có thể xem trên Website Trường (http://www.hcmufa.edu.vn) hoặc Fanpage của Bộ phận Công tác sinh viên (Công tác sinh viên Đh Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh).

Danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022...

Danh sách dự kiến sinh viên tài năng được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022...

Mọi thắc mắc sinh viên gửi ý kiến theo đường link https://forms.gle/jjk9rhSbdZjriwGf6 để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2022 (Thứ 7).

Sau thời gian trên, Bộ phận Công tác sinh viên sẽ tổng hợp ý kiến và phản hồi qua email của sinh viên (nếu có) và trình Hội đồng xét Học bổng để ra quyết định chính thức.

                                                  BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Các bài viết khác