TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 02/04/2019 TT-TTTV

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh ...

Khung chương trình ngành Hội Họa

Khung chương trình ngành Đồ Họa

Khung chương trình ngành Điêu Khắc

Khung chương trình ngành Thiết Kế Đồ Họa

Khung chương trình ngành Sư Phạm

Khung chương trình ngành Lý Luận

 

Các bài viết khác