TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 26/09/2020 TT-TTTV

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trường Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM năm 2020

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trường Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM...

Các bài viết khác