TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 11/11/2022 TT-TTTV

Hoạt động đánh giá ngoài cơ sở đào tạo Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các bước tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài cơ sở đào tạo với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình làm việc cụ thể như sau:

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SƠ BỘ

Thời gian: Ngày 16/11/2022 (01 ngày).

Thành phần Đoàn ĐGN: Tất cả thành viên Đoàn

Địa điểm: Phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài - Lầu 3 (nhà học lý thuyết), Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC (DỰ KIẾN)

Thời gian: 29/11/2022 – 03/12/2022 (5 ngày)

Thành phần: Đoàn ĐGN

Địa điểm: Phòng: Phòng Họp lầu 3- Nhà học lý thuyết, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

Chi tiết mời click vào link bên dưới:

Hoạt động đánh giá ngoài cơ sở đào tạo Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

Các bài viết khác