TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 05/03/2020 TT-TTTV

Trường Đại học Mỹ thuật ban hành Kế hoạch thực hiện và thành lập các Ban chuyên trách phục vụ công tác Tự đánh giá Cơ sở đào tạo

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh...

 

Các bài viết khác