TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/10/2022 TT-TTTV

Thông báo chuyên đề "Tuần Sinh Hoạt Công Dân - HSSV" đầu năm, năm học 2022-2-23 dành cho sinh viên năm 4, năm 5

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023, Bộ phận Công tác sinh viên phòng ĐBCL&CTSV thông báo các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu trong "Tuần lễ sinh hoạt Công dân - HSSV" đầu năm học 2022 - 2023 dành cho
sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 5, như sau:

  1. Các chuyên đề sinh viên tự nghiên cứu: 

Click vào link này để tải tải liệu...

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;

+ Một số biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý những nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với ngành Giáo dục.

- Thời gian sinh viên tải tài liệu và tự học tập: từ ngày 18/10 đến hết ngày 21/10/2022.

- Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm bài thu hoạch theo quy định.

  1. Đối với việc làm bài thu hoạch:

- Câu hỏi:

+ Câu 1: Sau khi học và tự nghiên cứu các chuyên đề trong “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2022 – 2023, anh/chị quan tâm vấn đề nào nhất? Tại sao?

+ Câu 2: Theo Anh/chị, đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cần trang bị những kỹ năng nào? Vì sao?

- Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 22/10 đến hết ngày 25/10/2022 (thứ ba)

- Hình thức làm bài: Viết tay hoặc đánh máy

- Cách thức nộp bài:

+ Sinh viên có thể nộp bài trực tiếp tại  bộ phận Công tác sinh viên (lầu 4-nhà học lý thuyết)

+ Hoặc đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn

Sinh viên ghi rõ tiêu đề: SHCD4-MSSV-Họ tên sinh viên đối với sinh viên năm 4;  SHCD5-MSSV-Họ tên sinh viên đối với sinh viên năm 5 

   - Thời gian nộp bài: Từ ngày 24/10 đến hết ngày 27/10/2022 (Thứ năm)

* Lưu ý:

- Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2022 – 2023;

- Việc tham gia học tập và nghiên cứu các chuyên đề trong Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu năm học là quy định bắt buộc, sinh viên không tham gia học, không làm bài thu hoạch hoặc có kết quả không đạt sẽ phải học lại theo quy định của Trường.

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp  năm 4, năm 5 biết và thực hiện.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Các bài viết khác