TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 20/09/2022 TT-TTTV

Thông báo Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp Cử nhân

THÔNG BÁO
Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp Cử nhân

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến sinh viên: Có tên theo danh sách đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1JIhF7DY9yOqbu5vyKjj1ZlC6LPkeuqso/view?usp=sharing

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem thông báo kèm theo

Các bài viết khác