TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 18/08/2022 TT-TTTV

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM NHƯ LINH

Ngày 18/08/2022, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Như Linh với đề tài luận án “Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và PGS.TS. Hoàng Minh Phúc - Trường CĐ Trang Trí Đồng Nai.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ theo quyết định số 112/QĐ-ĐHMTHCM của Hiệu trường trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - ĐH Mỹ thuật Tp.HCM (Chủ tịch hội đồng); GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên - Hội Mỹ thuật Tp.HCM (phản biện 1); GS.TS. Trương Quốc Bình - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (phản biện 2); PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy ban Văn Hóa - GĐ của Quốc Hội(phản biện 3); PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (Ủy viên); PGS.TS, Nguyễn Văn Ánh - Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM (Ủy viên); TS. Nguyễn Hồng Ngọc - Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (Thư ký).

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá luận án. Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Phạm Như Linh trong suốt quá trình thực hiện đề tài và được các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong suốt thời gian qua.

Sau khi nghe NCS. Phạm Như Linh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là công trình nghiên cứu có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, hoàn thiện luận án. 

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ

 

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ

 

NCS bảo vệ Luận án trước Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên - Phản biện 1 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

GS.TS.Trương Quốc Bình - Phản biện 2 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 3 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

PGS.TS.Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng

 

NCS tặng hoa cảm ơn

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng và PGS.TS. Hoàng Minh Phúc (người hướng dẫn khoa học)

Hội đồng chấm Luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS

 

 

Kim Chi

Các bài viết khác