TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 17/08/2022 TT-TTTV

THÔNG BÁO CHUYÊN ĐỀ “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2022 – 2023 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2

  

THÔNG BÁO CHUYÊN ĐỀ  “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” ĐẦU NĂM,

NĂM HỌC 2022 – 2023  DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM thông báo các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu trong "Tuần lễ sinh hoạt Công dân - HSSV" đầu năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên
năm thứ hai, như sau:

  1. Các chuyên đề sinh viên tự nghiên cứu:

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;

+ Luật sở hữu trí tuệ;

+ Luật An ninh mạng.

SINH VIÊN TẢI TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TẠI ĐÂY..

- Thời gian sinh viên tải tài liệu và tự học tập: từ ngày 18/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022.

- Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm bài thu hoạch theo quy định.

  1. Đối với việc làm bài thu hoạch:

- Câu hỏi:

+ Câu 1: Sau khi học và tự nghiên cứu các chuyên đề trong “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2022 – 2023, anh/chị quan tâm vấn đề nào nhất? Tại sao?

+ Câu 2: Sau khi được nghe chuyên đề “Văn hóa ứng xử và trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng văn hóa học đường”, anh/chị suy nghĩ như thế nào về thực trạng văn hóa ứng xử học đường hiện nay. Với vai trò là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, anh/chị sẽ làm gì để xây dựng và phát huy văn hóa ứng xử học đường tại trường ngày càng tốt hơn?

- Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 22/8 đến hết ngày 25/8/2022 (thứ Năm)

- Hình thức làm bài: Viết tay hoặc đánh máy

- Cách thức nộp bài:

+ Sinh viên có thể nộp bài trực tiếp tại  bộ phận Công tác sinh viên (lầu 4-nhà học lý thuyết)

+ Hoặc đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn Sinh viên ghi rõ tiêu đề: SHCD2-MSSV-Họ tên sinh viên

- Thời gian nộp bài: Từ ngày 25/8 đến hết ngày 29/8/2022 (Thứ Hai)

* Lưu ý:

- Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2022 – 2023;

- Việc tham gia học tập và nghiên cứu các chuyên đề trong Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu năm học là quy định bắt buộc, sinh viên không tham gia học, không làm bài thu hoạch hoặc có kết quả không đạt sẽ phải học lại theo quy định của Trường.

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp năm hai biết và thực hiện.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Các bài viết khác