TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 03/08/2022 TT-TTTV

Kết quả điểm thi năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả điểm thi năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Thí sinh vui lòng xem link đính kèm.

Do đặc thu môn thi năng khiếu Hội đồng tuyển sinh sẽ không nhận đơn xin phúc khảo.

Các bài viết khác