TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 22/07/2022 TT-TTTV

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật năm 2022

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển chọn tài năng lĩnh vực mỹ thuật năm 2022 như sau:

  1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
  2. Ngành tuyển sinh.
  • Hội họa (7210103);
  • Đồ họa tạo hình (7210104);
  • Điêu khắc (7210105);
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 22 chỉ tiêu.
  2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Sinh viên đăng ký thi vào lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đã học xong năm học thứ hai thuộc các ngành: Hội họa, Đồ họa tạo hình, Điêu khắc và có đủ các điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  • Có điểm trung bình chung học tập của năm học thứ hai đạt từ 7.0 trở lên.
  • Điểm trung bình chung các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của năm học thứ hai từ 8.0 trở lên (không tính điểm thi lần 2).
  • Điểm đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

Mọi chi tiết sinh viên vui lòng xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật năm 2022

Mẫu đơn đăng ký dự thi và Form đăng ký trực tuyến sinh viên vvui lòng đăng nhập theo link đính kèm https://forms.gle/HyybYmR8N61Lv9Dm6

Mẫu đơn

Các bài viết khác