TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 23/07/2022 TT-TTTV

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Ngày 22/07/2022, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp với đề tài luận án “Nghệ thuật trang trí ở một số đình làng tiêu biểu tại Bình Dương”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ theo quyết định số 128/QĐ-ĐHMTHCM của Hiệu trường trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM gồm: GS.TS. Trương Quốc Bình - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (phản biện 1); PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (phản biện 2); TS. Trương Phi Đức - Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM (phản biện 3); PGS.TS, Nguyễn Văn Ánh - Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM (Ủy viên); PGS.TS. Cung Dương Hằng - Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM (Ủy viên); TS. Nguyễn Hồng Ngọc - Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (Thư ký).

GS.TS.Trương Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá luận án. Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp trong suốt quá trình thực hiện đề tài và được các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong suốt thời gian qua.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là công trình nghiên cứu có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Trương Quốc Bình đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, khắc phục.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ

 

NCS bảo vệ Luận án trước Hội đồng

 

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng - Phản biện 1 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú - Phản biện 2 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

TS.Trương Phi Đức - Phản biện 3 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

GS.TS.Trương Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng

 

NCS tặng hoa cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (người hướng dẫn khoa học)

 

Hội đồng chấm Luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS

Kim Chi.

Các bài viết khác