TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 22/07/2022 TT-TTTV

Bảng điểm kỳ thi Tiếng Anh tương đương B1 ngày thi 12/06/2022

Bảng điểm kỳ thi Tiếng Anh tương đương B1 Ngày thi 12/06/2022...

Sinh viên có nhu cầu xin phúc khảo điểm thi môn Đọc -Viết nộp đơn và lê phí tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế từ 22/7/2022 đến 05/8/2022.

Sau thời gian nêu trên, Trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn xin phúc khảo trễ hạn.

 

 

Các bài viết khác