TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 07/06/2022 TT-TTTV

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 chi tiết link đính kèm:

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

 

 

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác