TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/08/2022 TT-TTTV

Lễ hội Mỹ thuật Việt - Hàn 2022, Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Hàn (1992-2022)

Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dịp kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm đẩy mạnh tăng cường hợp tác giao lưu văn hoá trong lĩnh vực Mỹ thuật giữa hai nước. "Lễ Hội Mỹ thuật Việt Hàn tại TP.HCM năm 2022" với cuộc thi vẽ, sáng tác Mỹ thuật với chủ để “Người dân Sài Gòn và Người Hàn Quốc” chi tiế thông tin file đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các bài viết khác