TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/01/2021 TT-TTTV

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2020

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 chi tiết file văn bản đính kèm:

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2020.

 

 

Các bài viết khác