TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 01/01/2022 TT-TTTV

Quy định cấp học bổng đối với sinh viên Đại học - Hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Quy định cấp học bổng đối với sinh viên Đại học - hình thức đào tạo vừa làm vừa học chi tiết văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

 

 

Các bài viết khác