TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 13/12/2021 TT-TTTV

Đăng ký đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Bộ, cấp Cơ sở năm 2022 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2021

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Quý Thầy, Cô tham gia đăng ký NCKH năm 2022 và Nộp lý lịch khoa học năm 2021.

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện

 

Các bài viết khác