TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 09/09/2021 TT-TTTV

Tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến đối với hệ đào tạo Sau đại học, năm học 2021 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TP.HCM về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2021-2022, Trường ĐH Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến đối với hệ đào tạo Sau đại học, cụ thể văn bản đính kèm sau:

Phòng Đào tạo QLKH&HTQT.

Các bài viết khác