TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 31/08/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh trình độ Đại học chính quy năm 2021

Căn cứ công văn số 2939/BGDDT-GDĐH ngày 14/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển sinh môn năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch Covi-19, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 đối với các ngành Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Lý luận lịch sử và phê bình Mỹ thuật, Thiết kế đồ hoạ, Sư phạm Mỹ thuật cụ thể văn bản chi tiết sau:

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác