TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 03/08/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú Học kỳ II – Năm học 2020 - 2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý sinh viên, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đề nghị sinh viên toàn trường thực hiện kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú – Học kỳ II, năm học 2020 – 2021, cụ thể văn bản hướng dẫn như sau:

- Đường link: Phiếu kê khai thông tin sinh viên nội, ngoại trú – Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021 (Thứ Sáu).

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác