TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 02/08/2021 TT-TTTV

Thông báo về việc dự kiến danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách dự kiến sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 chi tiết theo văn bản và đường link đính kèm:

Danh sách dự kiến sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi ý kiến theo đường link https://forms.gle/SdrN9zKwCYtd76AT8 để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 17/8/2021 (Thứ Ba)

 

Các bài viết khác