TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Thông báo về việc không tổ chức thi tuyển sinh Ngành sư phạm Mỹ thuật hệ đại học chính quy và vừa làm vừa học năm 2024

Ngày: 25/06/2024 Giờ: Địa chỉ:

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức thi tuyển sinh Ngành sư phạm Mỹ thuật hệ đại học chính quy và vừa làm vừa học năm 2024

 

Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi Ngành sư phạm Mỹ thuật có thể điều chỉnh hồ sơ để thi vào ngành Thiết kế đồ họa hoặc ngành Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật. Trường sẽ tổ chức cho thí sinh điều chỉnh ngành thi từ Sư phạm Mỹ thuật sang Thiết kế đồ họa hoặc ngành Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật thi vào đợt từ ngày 05/7/2024 đến ngày 07/7/2024.

Để thực hiện khai báo điều chỉnh hoặc hủy nguyện vọng đăng ký dự thi, thí sinh vui lòng khai báo theo form kèm theo link https://forms.gle/g2DMX2MPLYj3Jvj3A hoặc quét QR Code.

Các sự kiện khác