TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Ngày: 16/08/2023 Giờ: Địa chỉ:

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Và hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển.


Danh sách chi tiết thí sinh vui lòng xem file đính kèm. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Lưu ý: Điểm trúng tuyển là điểm thi của 02 môn thi năng khiếu đã nhân hệ số

 
- Dự kiến thí sinh trúng tuyển nhập học từ 21/08/2023.

Thông tin chi tiết về Kế hoạch và Hồ sơ nhập học thí sinh vui lòng xem thông báo và link đính kèm.

 

 

Các sự kiện khác