TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

Ngày: 22/07/2023-28/07/2023 Giờ: Địa chỉ:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

Theo Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2023, thời gian nộp Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 21/7/2023

Hội đồng tuyển sinh đã nhận được Đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành: Hội họa, Đồ họa, Sư phgạm mỹ thuật và Thiết kế đồ họa. Danh sách chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Thí sinh có tên trong danh sách nhưng chưa nộp phí xét tuyển vui lòng nộp bổ sung phí xét tuyển trực tiếp tại Bộ phận Tài vụ của Trường, hoặc bằng hình thức chuyển khoản. Số tài khoản của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: 117000024877 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Thí sinh đã nộp đơn đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng chưa hoàn tất nộp phí vui lòng hoàn tất trước 17h30 ngày 29/07/2023. Mọi sự chậm trể sau thời gian nêu trên đều không được giải quyết.

 

Các sự kiện khác