TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Thông báo về việc đăng ký đề tài KH-CN năm 2023 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2022, Thông báo về việc đăng ký đề tài Khoa học-Công nghệ năm 2023 đối với sinh viên

Ngày: 30/11/2022 Giờ: Địa chỉ:

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài KH-CN năm 2023 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2022
Về việc đăng ký đề tài Khoa học-Công nghệ năm 2023 đối với sinh viên

Các sự kiện khác