TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Hội thi sáng tác, quảng bá tác phẩm Mỹ thuật học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày: 01/07/2022-05/07/2022 Giờ: Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu - P3 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về việc tổ chức Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm Mỹ thuật có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, nội dung chi tiết văn bản đính kèm:

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện.

Các sự kiện khác