TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Ngày: 16/10/2021-30/10/2021 Giờ: Địa chỉ:

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo Danh sách  trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021. 

Click vào link bên dưới xem kết quả:

BIÊN BẢN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021...

Các sự kiện khác