Tuyển sinh

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

 

Ký hiệu: MTS

Tên đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ website của đơn vị: http://www.hcmufa.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS, Hiệu trưởng

02862 587 337

vanminhmthcm@gmail.com

2

Bạch Huyền Linh

Phó trưởng Phòng Đào tạo

028 38 416 010

daotao@mythuat.edu.vn

3

Lưu Tiến Khuynh

Chuyên viên Phòng Đào tạo

028 38 416 010

daotao@mythuat.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tags :
Thông tin Tuyển sinh khác