Tuyển sinh

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2017

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT  TP.HỒ CHÍ MINH

Số:48/TB-ĐHMTHCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

               

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2017

Kính gửi:………………………………………………………………

- Căn cứ Quyết số 540/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;

- Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BGDĐT, ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành:

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật         Mã số: 62.21.01.01

 

 1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau

1. Điều kiện văn bằng: thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp (chương trình lệch nhau không quá 10% đvht) với chuyên ngành dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (chương trình lệch nhau không quá 40% đvht) và phải học các môn bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu: (xem hướng dẫn kèm theo công văn này).

3. Có hai thư giới thiệu: của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hay một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển.

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, theo các khía cạnh dưới đây:

 1. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
 2. Năng lực hoạt động chuyên môn;
 3. Phương pháp làm việc;
 4. Khả năng nghiên cứu;
 5. Khả năng làm việc theo nhóm;
 6. Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 7. Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 8. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể thí sinh phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ trình độ B1 (hoặc tương đương) trở lên thuộc 1 trong 6 ngoại ngữ là Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật; hoặc chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT 45 điểm, TOEFL ITP (nội bộ) 450, IELTS 4.5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ này có giá trị trong hai năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

- Có bằng đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong sáu thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên.

5. Kinh nghiệm nghiên cứu: có một trong các loại công trình sau:

- Ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học đúng chuyên ngành được Hội đồng chức danh giáo sư công nhận;

- Tham gia ít nhất 01 đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên;

- Ít nhất 01 bài tham luận tại Hội thảo đã được in Kỷ yếu;

- Ít nhất 01 bài viết khoa học đăng trên Thông tin Mỹ thuật của Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh.

Người dự tuyển có thể kê khai các tác phẩm tham gia Triển lãm mỹ thuật toàn quốc; tác phẩm được chọn đưa vào Bảo tàng mỹ thuật Quốc gia; tác phẩm tượng đài, công trình lớn từ cấp tỉnh trở lên; tham gia triển lãm nhóm dưới 4 người hay triển lãm cá nhân; các tác phẩm được giải thưởng quốc gia hay công trình thiết kế được cấp bằng sáng chế và đưa vào sử dụng... (theo Bảng tính điểm công trình quy đổi các tác phẩm nghệ thuật của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định) để tính điểm thêm.

6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi học viên vừa tốt nghiệp cao học giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ; đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận về nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

II. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
 • Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 • Người thuộc dân tộc thiểu số;
 • Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Ủy ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.
 1. Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng từ 0,5 - 2 điểm vào điểm đánh giá hồ sơ. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN NCS GỒM
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển trong đó cần ghi rõ chuyên ngành ngoại ngữ đăng ký dự tuyển (chọn 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trình độ đào tạo (tiến sĩ), hình thức đào tạo (không tập trung), đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển (Phiếu đang ký dự tuyển theo mẫu đơn của cơ sở đào tạo).
 2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, luận văn thạc sĩ; các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có); các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đã có.
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).
 4. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa.
 6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn.
 7. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
 8. Các công trình khoa học đã công bố:
 • Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Cơ sở đã nghiệm thu (nộp photocopy quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu);
 • Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng (photocopy trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài đã in);
 • Bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành văn hóa  nghệ thuật được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận;
 • Tác phẩm nghệ thuật theo phần I, mục 5 (có ảnh chụp, các văn bản minh chứng).
 1. Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (06 bản: 1 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh, 05 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh)
 2.  Hai Thư giới thiệu: (để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu)

Ghi chú: Trường chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ trên. Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu với các bản sao, và mang theo luận văn thạc sĩ.

 1. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2017 được thực hiện theo phương thức xét tuyển (không thi môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ). Cơ sở đào tạo xét tuyển dựa trên các tiêu chí chung như sau:

 • Hồ sơ dự tuyển: căn cứ trên kết quả học tập bậc học thạc sĩ, thành tích nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu, môn ngoại ngữ (đạt trình độ ngoại ngữ như quy định tại mục 4 phần I),… để đánh giá xếp thứ tự ưu tiên.
 • Trình bày bài luận: thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu đề tài luận án trước Tiểu ban chuyên môn.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15.3.2017 đến hết ngày 1.5.2017

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 20.5.2017 đến 26.5.2017

Thời gian công bố kết quả: Tháng 9.2017

Thời gian nhập học: Tháng 10.2017

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 5, Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3510.9542 - 0912.119.009

Website: www.hcmufa.edu.vn

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý cơ quan Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2017. Đề nghị các đồng chí phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                           Đã ký

 

TS Trương Phi Đức

TẢI HỒ SƠ TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Tags :
Thông tin Tuyển sinh khác