Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Nghiệm thu giáo trình, đề tài khoa học của giảng viên năm 2016

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NCKH

CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM 2016

Trong hai ngày 22/12 và 23/12/2016, Trường ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu giáo trình  của giảng viên, đồng thời Hội đồng cũng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của giảng viên và sinh viên tại Phòng họp - Lầu 1 - Khu Nhà học thực hành.

Đợt nghiệm thu này có 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 01 đề tài cấp Bộ (nghiệm thu cấp cơ sở) và 03 giáo trình của các khoa.

Đề tài cấp cơ sở gồm có:

  • Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh” do PGS, TS. Nguyễn Xuân Tiên làm Chủ nhiệm đề tài; Đề tài “Ký họa – Những kỹ năng và phương thức thực hiện” do ThS, GVC. Trần Ngọc Vân làm Chủ nhiệm đề tài; Đề tài “Tranh chân dung sơn dầu – từ nghiên cứu cơ bản đến sáng tác thể nghiệm” do ThS. Nguyễn Duy Du Chủ nhiệm đề tài;
  • Đề tài cấp bộ (nghiệm thu cấp cơ sở) “Nghệ thuật trang trí truyền thống các dân tộc miền Đông Nam Bộ” do PGS.TS Hoàng Minh húc chủ nhiệm đề tài.

Các giáo trình gồm có:

  • Giáo trình “Chạm nổi sáng tác”  do PGS, TS. Nguyễn Xuân Tiên và  CN. Nguyễn Hồng Dương  biên soạn; Giáo trình “Nhiếp ảnh”  do PGS, TS. Cung Dương Hằng và  CN. Văn Thế Nguyên biên soạn; và Giáo trình “Nghệ thuật chữ”  do PGS, TS. Cung Dương Hằng và  CN. Nguyễn Long biên soạn.

 Ngoài ra, sang ngày 23/12/2016 Hội đồng Khoa học cũng tổ chức nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên, gồm:

  • Đề tài “Tranh phong cảnh sơn khắc Việt Nam hiện đại” Chủ nhiệm đề tài: SV. Hồ Đăng Lễ; Đề tài “Hình tượng Bác Hồ trong tranh cổ động của họa sĩ Trần Mai” Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Trịnh Hoàng Hân; Đề tài “Phát huy bản sắc dân tộc trong nghệ thuật thiết kế đồ họa ở Việt Nam hiện nay” Chủ nhiệm đề tài: SV. Phan Đình Mai Khanh; Đề tài“Mối quan hệ giữa các kỹ thuật chất liệu tranh in tại Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh” Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thy và  SV. Nguyễn Thị Hồng Quyên.          

          Tất cả các giáo trình và đề tài khoa học đã đạt đủ điều kiện, được Hội đồng thẩm định nội dung bỏ phiếu thông qua. Theo đó, các nhóm và cá nhân biên soạn sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh theo sự góp ý của Hội đồng thẩm định, nhằm tiến đến việc hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy và hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các Khoa nói riêng và nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường nói chung.

TS. Trương Phi Đức – Hiệu trưởng Nhà Trường chủ trì buổi nghiệm thu giáo trình và công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên.

NCS Huỳnh Thanh Trang – Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT đọc quyết định nghiệm thu giáo trình và công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên.

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

ThS. Trần Ngọc Vân – Phó trưởng khoa Sau Đại học trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

ThS. Nguyễn Duy Du trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

CN. Phan Thế Nguyên trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

CN. Nguyễn Long trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

 

 

PGS. TS Hoàng inh Phúc – Trường khoa Sau Đại học trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

 

Sinh viên Hồ Đăng Lễ trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

 

Sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Hân trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

Sinh Viên Phan Đình Mai Khanh trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng.

 

 

 

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác