Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH, GIÁO TRÌNH CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM 2017

 

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2017 Trường ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu giáo trình của giảng viên, đồng thời Hội đồng cũng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của giảng viên và sinh viên tại Phòng họp - Lầu 1 - Khu Nhà học thực hành.

Đợt nghiệm thu này có 01 giáo trình, gồm có:

-         Giáo trình “Tài liệu giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành cho sinh viên Đại học Mỹ thuật Tp. HCM) do ThS Nguyễn Văn Bừng biên soạn;

Đề tài Khoa học cấp cơ sở có 03 gồm có:

-         Đề tài “Đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng – Hướng đi mới của Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM” do TS. Nguyễn Hồng Ngọc chủ nhiệm đề tài;

-         Đề tài “Quản lý hoạt động Gallery Mỹ thuật tại Tp.HCM” do ThS. Phạm Thị Yến chủ nhiệm.

-         Đề tài “Chuyên ngành truyền thông đa phương tiện – Hướng phát triển mới của Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM” do PGS.TS Cung Dương Hằng chủ nhiệm đề tài;

Đề tài sinh viên có:

-         Đề tài “Ứng dụng phong cách Sabby Chic vào thiết kế nội thất hiện đại ở Việt Nam” do sinh viên Nguyễn Thị Phương Quỳnh chủ nhiệm.     

          Tất cả các giáo trình và đề tài khoa học đã đạt đủ điều kiện, được Hội đồng thẩm định nội dung bỏ phiếu thông qua. Theo đó, các nhóm và cá nhân biên soạn sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh theo sự góp ý của Hội đồng thẩm định, nhằm tiến đến việc hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy và hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các Khoa nói riêng và nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường nói chung.

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác