Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ bảo vệ tốt nghiệp cao học khóa XVI, XVII và XVIII

Lễ bảo vệ tốt nghiệp cao học khóa 16, 17 và 18

          Vào ba ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 7 (Ngày 6, 7, 8 tháng 09 năm 2017), Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh - Khoa Sau Đại học đã tổ chức lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học cho các học viên cao học các khóa XVI, XVII và XVIII tại phòng CL15, lầu 8 khu Nhà học thực hành của Trường .

          18 học viên thuộc hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình, tổng cộng có 14 học viên (11 học viên hệ tập trung và 03học viên hệ không tập trung), Lý luận phê bình và lịch sử mỹ thuật có 04 học viên (hệ không tập trung) đã được Hội đồng chấm tốt nghiệp cao học khóa XVI, XVII và XVIII  thông qua. Theo kết quả đánh giá của Hội đồng chấm tốt nghiệp luận văn thạc sĩ, các học viên bảo vệ trong đợt này đều đạt điều kiện để trở thành Thạc sĩ mỹ thuật.

Quang cảnh buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ mỹ thuật.

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác