Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

“TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH - SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA, NĂM HỌC 2016 - 2017

 

      Từ sáng ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM đã diễn ra “Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh - sinh viên” đầu khóa, năm học 2016 – 2017.  

      “Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh - sinh viên” được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

      Đây là tuần học đầy ý nghĩa với tất cả các bạn HSSV khi được nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. Hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

      Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt HSSV còn được giới thiệu về nội quy, quy chế của nhà trường, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu tài liệu tại Thư viện trường, các văn bản liên quan đến công tác HSSV…

      Với những nội dung sinh hoạt thiết thực và gần gũi, Tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV thật sự là nền tảng không thể thiếu cho các tân sinh viên khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Qua “Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh - sinh viên” đầu khóa, năm học 2016 – 2017 với sự chuẩn bị chu đáo từ phía nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, hi vọng các bạn HSSV sẽ đạt được thành tích cao nhất trong rèn luyện học tập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp phát triển nền mỹ thuật nước nhà.

 

     

 

    

 

    

Toàn cảnh các buổi sinh hoạt của “Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh - sinh viên”

đầu khóa, năm học 2016 - 2017

 

 

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác